Απαραίτητα έγγραφα

κατά την παραλαβή του οχήματος
Insurance coverage

Collision damage waiver (CDW): Includes 20% tax; Excess 1,205 GBP

Theft waiver (TW): Includes 20% tax; Excess 1,205 GBP

Third party liability protection (TP): Includes 20% tax; Maximum Coverage Unlimited.

The Excess Liability is the amount determined by the car rental supplier for which you can be held liable in case of damage/theft of the vehicle. Damage to or loss of tyres, windscreens, glass and undercarriage may not be covered by the CDW (Collision Damage Waiver). Please check with the rental agent at the desk.

If you purchase the Excess Reimbursement Insurance from a third party, the main driver will be required to present their credit card at the rental desk in order for the car rental agent to authorize the deposit.

Breakdown assistance

Includes 20% tax

Έγγραφα ταυτότητας

Ταυτότητα ή διαβατήριο των οδηγών. Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν είναι σε λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση.

Δίπλωμα οδήγησης

Πρωτότυπη άδεια οδήγησης των οδηγών (Ελληνική, Ευρωπαϊκή για τις χώρες της Ε.Ε ή Διεθνής για χώρες εκτός Ε.Ε.).

Πιστωτική κάρτα

Η προσωπική πιστωτική κάρτα ενός τουλάχιστον εκ των οδηγών (η CASH CARD δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγυητική κάρτα αλλά μόνο για την πληρωμή της ενοικίασης).